• Cesta k uvolněnému sedu v rovnováze

    Equitation in balance

    Cesta k uvolněnému sedu v rovnováze

Kateřina Toušková

Equibalance

první licencovaný trenér Franklin Method® Equestrian v České Republice

Mé jméno je Kateřina Toušková, jsem fyzioterapeut  a věnuji se pohybovému tréninku jezdců, kteří na sobě chtějí pracovat. Při tréninku se věnuji řešení asymetrií jezdce, problémů v sedu, bolestí svalů a kloubů. Jsem prvním licencovaným trenérem Franklin Method Equestrian v České Republice a ráda bych jezdcům představila tuto cestu ke stabilnímu a vyváženému sedu.

Pojďme nepřenášet na koně naše vlastní křivosti.

Klíčem k uvolněnému sedu je aktivní a pružné tělo, kterým dokážeme přirozeně tlumit a balancovat všechny pohyby koňského hřbetu. Pokud chceme mít stabilní a vyvážený sed, musíme se na koni cítit komfortně, bez jakýchkoli bolestí nebo pohybových omezení. Bohužel většina z nás (téměř všichni) máme nějaké křivosti, blokády nebo cítíme v pohybu omezení, a všechny tyto naše problémy a asymetrie nechtěně přenášíme na koně.

Aby mohl jezdec s koněm dobře fungovat, nesmí opomíjet své zdraví. Kromě tréninku koně, je proto dobré pracovat i na sobě, svých křivostech a svalových dysbalancích.

Pokud jezdec zvládne vykonávat pohyby efektivněji a lépe koordinované, bude jeho kůň schopný udělat totéž. Výsledkem je dvojice, kdy jezdec i kůň vypadají společně v pohybu vyváženě a uvolněně. Protože uvolněný jezdec > uvolněný kůň

Trénink Franklin Method pro jezdce

Franklinova metoda je skvělou cestou pro zlepšení kvality našeho pohybu. Použitím této metody v tréninku si jezdci zlepší vnímání vlastního těla, svých pohybů ale i pohybů koně. Což vede i k lepší koordinaci těla a díky tomu jezdec získá lepší kontakt s koněm. Celé spojení jezdec-kůň se tak stává jasnější a jezdcovy pomůcky jsou přesnější.

Ke zlepšení koordinace a držení těla se používají systematicky sestavená cvičení a mechanická stimulace proprioreceptorů s využitím Franklin Balls. Kromě zlepšení povědomí o našem těle a jeho uvolnění pomocí speciálních míčků a válečků, které Eric Franklin používá ve svém pohybovém konceptu, pracuje Franklinova metoda i se silou naší vůle a naší představivostí. Síla naší mysli je naším největším nástrojem který musíme umět používat. A právě Franklinova metoda, využívající v tréninku Dynamickou neuro-kognitivní představivost, nás systematicky učí jak nad vlastním myšlením získat kontrolu a využít ho v náš prospěch. Protože využití naší mysli je nejrychlejší a nejsnadnější způsob jak ovlivnit naše tělo a jeho pohyb.

Cílem celého tréninku je nová pohybová zkušenost s pozitivní změnou nejen pro tělo ale i pro naši mysl.